Xác định khối lượng và thanh toán lưới sợi thuỷ tinh

5/5 - (1 bình chọn)

Xác định khối lượng và thanh toán lưới sợi thuỷ tinh. Công ty TNHH Vật liệu mới Công trình INDECOM giới thiệu đến Quý Khách hàng nội dung bài viết như sau:

  1. Xác định khối lượng
  • Khối lượng lưới sợi thuỷ tinh sẽ được đo đạc để thành toán bằng m2 đã hoàn thiện như bản vẽ thi công được duyệt  và được Tư vấn giám sát chấp thuận. Khối lượng nằm ngoài phạm vi thể hiện trên bản vẽ hoặc nằm ngoài phạm vi do Tư vấn giám sát chỉ định sẽ không được thanh toán. (Xác định khối lượng và thanh toán lưới sợi thuỷ tinh)
  • Khối lượng không phù hợp với bản vẽ. Quy định chỉ dẫn kỹ thuật phải dỡ bỏ và thay thế do lỗi thi công của Nhà thầu sẽ không được đo đạc, thanh toán

Xác định khối lượng và thanh toán lưới sợi thuỷ tinh

2. Cơ sở thanh toán

  • Chỉ tiến hành đo đạc, xác định khối lượng để nghiệm thu đối với các hạng mục công việc có trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (trừ trường hợp các khối lượng phát sinh được chấp thuận của Chủ đầu tư). (Xác định khối lượng và thanh toán lưới sợi thuỷ tinh)
  • Thanh toán: Căn cứ trên khối lượng thực tế thi công đã được nghiệm thu. Khối lượng này phải phù hợp với Khối lượng trong bản vẽ thi công đã được duyệt. Thanh toán theo đơn giá đã được duyệt và căn cứ vào Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu thi công. (Xác định khối lượng và thanh toán lưới sợi thuỷ tinh)
  • Khối lượng phát sinh được xử lý theo các quy định hiện hành.

Xác định khối lượng và thanh toán lưới sợi thuỷ tinh

Thông tin liên hệ

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo