Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì

5/5 - (2 bình chọn)

Công ty TNHH Vật liệu mới Công trình INDECOM xin giới thiệu đến Quý Khách hàng bài viết giới thiệu: Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì

  1. Đặt vấn đề: Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì

  • Bạn đánh giá chất lượng như thế nào? Khi đánh giá chất lượng của các sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp, thường rất quan trọng để đáp ứng các yêu cầu thiết kế quan trọng, không có chỗ cho sai sót. Chỉ tin tưởng vào giác quan của bạn hoặc những gì nhà sản xuất nói với bạn là chưa đủ.
  • Chương trình Chứng nhận Phòng thí nghiệm-Viện Chứng nhận Địa kỹ thuật tổng hợp (GAI-LAP) được thành lập để tích cực thúc đẩy thử nghiệm thích hợp trên nhiều phòng thí nghiệm thử nghiệm, từ nhà sản xuất đến bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về lịch sử đằng sau GAI-LAP, ý nghĩa của việc đạt được chứng nhận từ chương trình công nhận, tầm quan trọng của việc thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm cũng như cách các phòng thí nghiệm tại AGRU America thực hiện kiểm soát chất lượng sản xuất.

2. GAI – LAP, đáp ứng nhu cầu về tiêu chuẩn các sản phẩm địa kỹ thuật

  • GAI-LAP ra đời từ nhiều yêu cầu công nhận hoạt động của các phòng thí nghiệm thử nghiệm trong cộng đồng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp. Chương trình này đã giám sát khả năng thử nghiệm của nhiều phòng thí nghiệm vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp trong hơn 20 năm với mục tiêu chung là công nhận các phòng thí nghiệm đang thực hiện các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn hóa đồng thuận. Điều quan trọng cần lưu ý là chứng nhận GAI-LAP có nghĩa là phòng thí nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn từ thiết bị, tài liệu và quy trình thử nghiệm chứ không phải kết quả thử nghiệm riêng lẻ. Sự khác biệt này rất quan trọng vì việc kiểm tra và xác nhận dữ liệu của bên thứ ba là một bước quan trọng trong kiểm soát chất lượng trong hầu hết các ngành và trong khoa học cơ bản.
  • Yêu cầu công nhận đầu tiên được gửi bởi các cơ quan quản lý của Cơ quan Bảo vệ Môi trường tiểu bang và khu vực trong một loạt các khóa học được giảng dạy trên toàn quốc vào năm 1989 (về hệ thống lót) và một lần nữa vào năm 1990 (về hệ thống che phủ). Không mất nhiều thời gian để các tổ chức nhận ra giá trị của GAI-LAP.

3. Xây dựng uy tín, khẳng định chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế với GAI – LAP

  • Các chương trình chứng nhận của GAI được xây dựng dựa trên hai tiêu chuẩn nổi tiếng quốc tế: ISO 9000 và ISO Guide 25. Bằng cách lập mô hình theo tiêu chuẩn quốc tế, GAI-LAP có thể áp dụng các phương pháp đã được thử nghiệm và kiểm nghiệm cho cộng đồng thử nghiệm vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp, tạo ra các chương trình kết hợp khi cần thiết. Phiên bản mới nhất của chương trình được mô phỏng theo ISO 17025, “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”, là thế hệ thứ hai của ISO Guide 25. Dựa trên cơ sở của tiêu chuẩn quốc tế này, GAI-LAP và các chương trình chứng nhận khác được hình thành các thỏa thuận hợp tác nhằm nỗ lực hướng tới sự hài hòa.
  • GAI-LAP mang lại uy tín cho các phòng thí nghiệm được trang bị phù hợp và sẵn sàng thực hiện các thử nghiệm được công nhận. Ngoài ra, bằng cách yêu cầu các phòng thí nghiệm chuẩn bị và cập nhật tài liệu hỗ trợ cho việc thử nghiệm, các phòng thí nghiệm có động lực để cập nhật—cải thiện chất lượng tổng thể trong toàn ngành. Tài liệu cần thiết bao gồm sổ tay chất lượng, quy trình vận hành tiêu chuẩn dành riêng cho thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết bị và hồ sơ hành động khắc phục.

4. Kiểm soát chất lượng sản xuất

  • Chọn một nhà sản xuất có khả năng thực hiện các thử nghiệm được công nhận là một bước thiết yếu để xác định các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của dự án của bạn. Quá trình thử nghiệm đảm bảo rằng vật liệu được thử nghiệm tuân thủ đặc điểm kỹ thuật.

5. Danh sách các phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI – LAP

Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì

Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì – Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì – Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì – Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì – Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì – Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì – Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì – Phòng thí nghiệm đạt chuẩn GAI-LAP là gì

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo