Màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất

5/5 - (8 bình chọn)

Công ty TNHH Vật liệu mới Công trình INDECOM xin giới thiệu đến Quý Khách hàng. Giải pháp sử dụng màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất

1.Điều kiện áp dụng

  • Áp dụng cho đập đất xây mới và nâng cấp sửa chữa mà vật liệu đất đắp có tính thấm mạnh.

2. Hình thức bố trí

Hình 1.a - Màng chống thấm ở thượng lưu có lớp phủ - 1
Hình 1.a – Màng chống thấm ở thượng lưu có lớp phủ – 1
Hình 1.b - Màng chống thấm ở thượng lưu có lớp phủ - 2
Hình 1.b – Màng chống thấm ở thượng lưu có lớp phủ – 2
Màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất
Hình 1.c – Màng chống thấm ở thượng lưu có lớp bê tông cốt thép bảo vệ mái
Hình 1.d - Màng chống thấm ở giữa thân đập
Hình 1.d – Màng chống thấm ở giữa thân đập

– Hình thức bố trí hình 1.a, 1.b và 1.d dùng cho đập xây mới;

– Hình thức bố trí hình 1.a, 1.b và 1.c dùng cho đập sửa chữa.

3.Tính toán màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất

a) Trường hợp tính:

Cần tuân thủ các trường hợp tính thông thường của đập đất theo quy định hiện hành. Khi tính toán ứng với trường hợp mực nước thượng lưu rút đột ngột cần tính toán thêm thấm, ổn định cho mái thượng lưu và đẩy ngược cho lớp bảo vệ theo các trường hợp sau:

– Thượng lưu là mực nước lũ thiết kế rút xuống đến mực nước khai thác ổn định (trường hợp cơ bản);

– Thượng lưu là mực nước lũ kiểm tra rút xuống đến mực nước khai thác ổn định (trường hợp đặc biệt);

– Thượng lưu là mực nước dâng bình thường (hoặc mực nước lũ thiết kế) rút xuống đến mực nước đảm bảo an toàn cho đập khi có nguy cơ sự cố (trường hợp đặc biệt).

b) Các yêu cầu khác:

Các tính toán thấm (gradien thấm của thân và nền, lưu lượng thấm), ổn định tổng thể, xử lý nền tuân theo quy định về thiết kế nền công trình thủy công và thiết kế đập đất đầm nén hiện hành

Màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất – Màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất – Màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất – Màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất – Màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất – Màng chống thấm HDPE trong thi công đập đất

Thông tin liên hệ

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo