Thông số kỹ thuật Màng chống thấm Polytiles

Chi tiết thông số kỹ thuật Màng chống thấm  theo bảng sau:

Spec Polytiles

Thông tin liên hệ

 

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo