indecom
HDPE INDECOM 0988989695

THÍ NGHIỆM

ASTM D792 xác định chỉ tiêu: Tỷ trọng của vật liệu (nguồn: internet)

ASTM D4833 xác định chỉ tiêu: Sức kháng xuyên thủng thanh (nguồn: internet)

ASTM D5885 xác định chỉ tiêu: OIT (nguồn: internet)

ASTM D5721 xác định chỉ tiêu: Kháng tia UV (nguồn: internet)

ASTM D5596 xác định chỉ tiêu: Độ phân tán Carbon đen (nguồn: internet)

ASTM D1004 xác định chỉ tiêu: Cường độ chịu xé rách (Tear tensile strength) (nguồn: internet)

ASTM D6693 xác định chỉ tiêu: Cường độ chịu đứt (Tensile Strength at Break) –  Cường độ chịu kéo tại điểm chảy (Tensile Strength at Yield) (nguồn: internet)

ASTM D5199 xác định chỉ tiêu: Độ dầy (nguồn: internet)

Sử dụng máy kéo thí nghiệm vật liệu tại hiện trường – Máy Leister Thụy Sỹ

Sử dụng máy kéo thí nghiệm vật liệu tại hiện trường – Máy Leister Thụy Sỹ